Contact | FAQ


Veel gestelde vragen n.a.v. het conflict tussen zorgverzekeraar VGZ en zorggroep DOH


Wat was het conflict?
Zorggroep DOH (waar wij als praktijk bij aangesloten zijn) was bezorgd dat wij de ketenzorg voor bepaalde patiëntengroepen niet meer zouden kunnen blijven bieden in 2018. Er was voor het nieuwe jaar namelijk geen overeenkomst bereikt tussen zorggroep DOH en Coöperatie VGZ. Het gaat hier om alle patiënten met diabetes, COPD en astma plus de ketenzorgprogramma’s voor ouderen en ggz. Er was eerst sprake van een beperking op het aantal patiënten (met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten), waarbij de huisarts zorg kon verlenen volgens het zorgprogramma.

Huidige situatie -21 december 2017
Op het voorstel van VGZ zijn de afgelopen dagen gesprekken gevoerd onder begeleiding van een onafhankelijke bemiddelaar. Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat alsnog een akkoord is bereikt tussen zorggroep DOH en VGZ. 
Dit houdt in dat u zich geen zorgen hoeft te maken dat uw zorg in 2018 niet meer vergoed wordt. Er zijn voor het aankomende jaar verder geen consequenties als u bij zorgverzekeraar VGZ verzekerd blijft. 

Wat is ketenzorg?
Ketenzorg is zorg voor een patiënt verleend door verschillende zorgaanbieders, en afgestemd op de klachten van de patiënt. Alle zorgverleners bundelen hun krachten met 1 gezamenlijk  doel: de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren. Ketenzorg begint normaliter bij de huisarts. Hier komt een patiënt met klachten namelijk voor het eerst in aanraking met 'zorg'.

Wat zijn zorgprogramma’s?
Een zorgprogramma beschrijft op welke manier de zorg rondom een chronische aandoening georganiseerd is, en wat u kunt verwachten. Er staat in wie bij de zorg betrokken zijn, wat deze zorgverleners doen, hoe zij met elkaar samenwerken én hoe ze met u samenwerken. Alle programma’s zijn gebaseerd op landelijke richtlijnen en afgestemd met zorgverzekeraars. Uw huisartsenpraktijk heeft zorgprogramma’s voor verschillende patiëntgroepen. Er zijn programma’s voor mensen met diabetes, astma, COPD en (verhoogd risico op) hart- en vaatziekten. Ook zijn er programma’s voor kwetsbare ouderen en voor kinderen en volwassenen met psychische klachten. 

Voor wie zijn zorgprogramma’s bedoeld?
Ze zijn bedoeld voor mensen met een chronische aandoening. Daarmee bedoelen we dat u kampt met een aandoening waar u lange tijd, soms uw hele leven, de gevolgen van ondervindt. Het zorgprogramma is ook bedoeld voor mensen die een verhoogd risico lopen hiermee te maken te krijgen. Vaak gaat het om aandoeningen die kunnen verergeren als er niet voldoende zorg en aandacht voor is. Voorbeelden van chronische aandoeningen zijn diabetes, astma, COPD, hart- en vaatziekten en een te hoge bloeddruk. Met behulp van een zorgprogramma houdt de huisarts vinger aan de pols en wordt u ondersteund bij het goed voor uzelf zorgen.

Wat is en/of doet zorggroep DOH?

Uw huisarts maakt deel uit van Zorggroep DOH. Deze organisatie ontwikkelt de zorgprogramma’s en regelt de samenwerking tussen uw huisartsenpraktijk en andere zorgverleners. DOH bestaat uit 17 huisartsenpraktijken in Eindhoven en omgeving. In totaal zijn hier 80 huisartsen bij aangesloten. Alle praktijken hebben het kwaliteitskeurmerk van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Als patiënt heeft u geen rechtstreeks contact met medewerkers van DOH. Wel kan het voorkomen dat u post krijgt van deze organisatie. Wilt u meer weten over DOH, kijk dan op www.dohnet.nl

Extra informatie:
  • Voor de uitvoering van de zorgprogramma’s verzorgt zorggroep DOH de samenwerking tussen de huisartsenpraktijken en lokale en regionale zorgaanbieders. Dit zijn onder meer diëtisten, psychologen, apothekers, podotherapeuten, pedicures, medisch specialisten, fysiotherapeuten en diagnostische centra.
  • DOH sluit contracten met al deze partijen over ieders bijdrage aan de ketenzorg en over de onderlinge samenwerking. DOH zorgt voor de kwaliteitsbewaking en informatie-uitwisseling tussen zorgverleners, legt verantwoording af en verzorgt de declaratieafhandeling. Als u deelneemt aan een zorgprogramma, dan wordt op de factuur van uw zorgverzekeraar “zorggroep DOH” vermeld.

Wat merk ik als patiënt hiervan?
  • u ontvangt via uw huisarts de benodigde zorg, persoonsgericht en vastgelegd in een individueel zorgplan;
  • uw huisarts draagt zorg voor de coördinatie van zorg en kan met behulp van ICT informatie delen met zorgverleners in de keten, mits u hier toestemming voor heeft gegeven;
  • mogelijk heeft u via uw huisarts toegang tot een patiëntenportaal gekregen (Mijn Gezondheidsportaal) waarin u zelf onder andere meetwaarden kunt toevoegen en inzage heeft in uw behandelplan; 
  • via uw huisarts is groepsaanbod mogelijk voor deelname aan cursussen bij diëtisten of stoppen-met-roken.
Nieuws en mededelingen
Zorggroep DOH wederom gecertificeerd door NPA
Zorggroep DOH wederom gecertificeerd door NPA
Geplaatst: 27 juli 2021
In april jl. is zorggroep DOH als eerste zorggroep getoetst aan de vernieuwde normen NPA-certificering Zorggroep. Vol trots mogen we melden dat het certificaat door NPA aan ons is toegekend voor drie jaar.

Lees meer
DOH trakteert op ijsjes!
DOH trakteert op ijsjes!
Geplaatst: 26 juli 2021
Om iedereen te bedanken voor alle inzet en te vieren dat we de zomer ingaan heeft DOH afgelopen week de ijsfiets langs gestuurd bij onze praktijken.

Lees meer
Coronabewijs voor reizen en evenementen met CoronaCheck
Coronabewijs voor reizen en evenementen met CoronaCheck
Geplaatst: 30 juni 2021
Het Digitaal Corona Certificaat (DCC) wordt vanaf 1 juli in Europa ingevoerd.

Lees meer